Презентация на портал за отворени данни пред корейска делегация в МС

На 17 септември представители на Общество (Димитър Димитров и Георги Пенчев) проведоха презентация на работата по заданието за портал за отворени данни, по което работим заедно със зам-мин. Камен Спасов.

Контекст

Презентацията беше пред делегация от Република Корея, която е тук по покана на ДМА, за да консултира администрацията за развитие на електронното управление. Корея е сред първенците в световен мащаб по предлагане на е-услуги и представителите ѝ споделиха опит на тази тема.

Присъстваха също представители на МТИТС, сред които зам-мин. Камен Спасов, както и представители на ДМА.

Презентацията на Общество

От Общество представихме свършената работа по демо-проекта - инсталацията на платформата CKAN, интегрираните в нея масиви от данни и малко приложение, което се възползва от данните за адреси на аптеки, за да ги покаже на карта. Описахме нашето виждане за проблемите пред Open Data в България и визия за решаването им. Презентацията може да намерите на края на публикацията.

Презентацията от корейската делегация

От корейска страна разказаха за напредъка с техния портал за отворени данни, демонстрираха няколко интересни примерни приложения и разискваха някои проблеми, които бихме могли да избегнем занапред. Според техните представители в Корея се е оказал значителен проблем това, че институциите са мотивирани да разработват сами приложения с публични средства и така да се намесват неконкурентно на пазара. Те изразиха виждане, че е желателно частният сектор да бъде оставен да използва данните и че това трябва да се постигне чрез подходящо законодателство. Споделиха опит и за намерението си да променят подхода си от отчитане на максимален брой отворени данни към търсене на мнение от частния сектор и от граждани за това кои данни са най-приоритетни за отваряне. За тази цел използват различни методи, най-вече онлайн анкети.

Интересна информация е, че в Корея също се ползва CKAN за платформа за данни, а също и че целият процес дотук им е отнел едва две години. Според презентацията им, отварят около 30-40 категории данни на година.

Отчет от българска страна

Представителите на ДМА и на МТИТС разказаха накратко за напредъка си от предишната среща с корейската страна, като изявиха готовност за продължаващи усилия от тяхна страна администрациите да отворят повече данни. Насоката в момента е към НСИ, който разполага с доста данни и остава само да ги предостави в машинно-четим формат. Павел Иванов изрази мнение, че сме далеч на този етап от проблемите, описвани от корейска страна, и че има още много стъпки, които трябва да се извървят. Потърси се съвет за определяне на метрики за отчитане на напредък, което е европейско изискване.

Обобщение

Общество се представи доста добре и презентацията ни бе положително оценена и от българска, и от корейска страна. Успяхме да установим комуникация с делегацията, а също и обсъдихме интересни въпроси. Създава се сериозно впечатление, че сме предпочитан партньор на ДМА в процеса по отварянето на данните.

Жоро


comments powered by Disqus