Какво е "Общество - Статус"

Това е блог за бързи актуализации по това какво става в Общество.

Накратко: Общество е работна група/организация на техничари и творци за създаването на дигитални инструменти за по-силно гражданско общество.


comments powered by Disqus