Среща със заместник-министъра на транспорта

На 19 август се проведе среща между представители на Общество.бг и заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията от служебния кабинет – Камен Спасов.

На срещата в министерството присъстваха Антон Стойчев, Божидар Божанов, Жоро Пенчев, Димитър Димитров, Петко Циков и заместник-министър Спасов.

Какво научихме?

Проект за промени в ЗЕУ

Един от основните приоритети на служебното правителство и в частност на поверения на министъра ресор, е да се изготви проектозакон за изменение и допълнение на Закона за електронно управление (ЗЕУ). По него в момента работи група от около десетина човека – някои от тях били участвали в разработката на предишните версии, други са просто юристи от различни министерства и агенции. По думите на министъра, хората са ангажирани и имат желание да направят нещо реално полезно.

Идеята е в максимално кратък срок - от порядъка на около две седмици - да се изготви първи вариант, който да е годен за публично обсъждане. След това, с помощта на различни канали, да се започне това обсъждане и да се направи поне още една итерация над текста.

Тъй като това е само проект, основните цели, които работната група и министърът си поставят, са:

С горните точки, екипът се надява да създаде обществен натиск над следващите управници, за да може да е по-трудно да избягат от ангажименти и разумни, реални стъпки в тази посока.

Среща с шефа на ICANN

Зам.-министър Спасов ще се срещне с директора на ICANN на 29 август. В тази връзка, ни отправи запитване като представители на Общество дали имаме интерес и желание да поемем ролята на регистър и администратор на top-level domain (TLD) на кирилица за България. За такова име беше спрягано .бг, но все още нямаме официално одобрен TLD на кирилица. Доколкото разбрах, има процедури за кандидатстване за това пред ICANN.

Демонстрация на ползите от отворени данни

Друга идея на екипа на министъра е да се направи демонстрация на бизнес-ползите от отворени данни и платформи. За целта, той ни попита има ли как с демонстрационна цел да се направи “единна точка за достъп до отворени данни” - нещо като портал, който обобщава различни масиви от данни, отворени от различни агенции, министерства и прочее. Данните във въпросния портал трябва да са:

За конкретна демонстрация на реални ползи, предложението е да се разработи семпло приложение, стъпващо върху данните в портала, комбиниращо ги по креативен и полезен за крайния потребител начин и разработено с максимално отворен процес - отворен код, свободен лиценз, гъвкави методологии и т.н.

Държавен системен администратор

Узряла е идеята да има държавна организация, под чиято шапка да се консолидират различни IT-ресурси на държавата. Една възможна реализация би била компания, притежавана изцяло от държавата, която да е нещо като държавен IT-отдел. Би могло дори всички IT-отдели, разхвърляни из министерства, агенции и администрации, да се обединят в тази централизирана структура.

Причината да не е възможно Информационно обслужване да бъде използвано за тази цел е, че 0.5% от ИО се държат от частни инвеститори, което поражда нуждата ИО да бъде дружество, ориентирано към печалба. За разлика от това, когато дружеството е изцяло държавно, евентуална печалба би могла да се преразпределя за research или други обществени каузи.

Въпросният държавен системен администратор би имал за цел и да поема поддръжката на различни системи, притежание на държавата, още преди гаранцията им да изтече. Даде се пример, че за някои проекти гаранцията за хардуера е 2 г., а за софтуера - само една - и после няма кой да поддържа, променя и т.н.

Ангажименти на Общество.бг

Поехме следните ангажименти:

Следващата ни среща ще бъде четвъртък, 28 август, от 16:00 ч.

Тези бележки не покриват всички детайли около срещата. При интерес към подробности, свържете се с някой от присъствалите.

Митьо


comments powered by Disqus