Среща с представители на ДМА и ИПА - възможност за отваряне кода на АИСКАО

На 26 август се проведе среща между Общество.бг и Павел Иванов и Радослав Миланов от Дирекция “Модернизация на администрацията”, както и с Николай Бизев от Института по публична администрация.

На срещата се обсъждаха възможности за сътрудничество между Общество.бг и ДМА в посока популяризиране на ползите от отворени данни и отворения код посредством даване на успешни примери и за двете.

От страна на Общество присъстваха Божидар Божанов, Георги Пенчев, Димитър Димитров и Петко Циков.

Обобщение

Отваряне на кода на АИСКАО

Най-големият успех на днешната среща е новината, че има реален шанс да пуснем с отворен код и, може би, свободен лиценз, платформата АИСКАО, разработена по ОПАК от фирма ТехноЛогика.

АИСКАО е съкращение от “Административна информационна система за комплексно административно обслужване”. Според съобщението за АИСКАО на сайта на ОПАК, “администрацията вече ще обслужва гражданите и бизнеса комплексно, т.е. без да изисква информация, с която вече разполага” – което е основната дефиниция на едно електронно управление, заложена дори и в текущия ЗЕУ.

Там се казва още и следното:

АИСКАО ще обезпечи технически въвеждането или оптимизацията на комплексното административно обслужване чрез въвеждане на практика за заявяване на услуги по електронен път, пощата и телефона, автоматизиране на документооборота и служебен обмен на данни. Системата ще позволи комбиниране на различните канали за достъп до услуги като значително ще съкрати сроковете и разходите за тяхното предоставяне.

Фактически, въпросната система е съществен компонент от едно електронно управление. Затова и считаме, че публикуването на точно този проект с отворен код би бил голям скок напред за България в тази посока.

От Общество успяхме да убедим ДМА в ползите за държавата и гражданите софтуерът, поръчван от и разработван за държавни цели, да е с отворен код. В следствие на това, те предложиха отваряне на кода на този конкретен проект, като такъв с потенциално голяма полза за общини и местни администрации. ДМА поеха ангажимент да осигурят официално одобрение за това.

От страна на Общество обещахме да отправим предложения за възможни лицензионни споразумения, под които да се публикува кодът, както и платформи, където да се направи това. Предложихме и да направим технически одит на проекта, преди да публикуваме кода, за да се предпазим трите администрации, работещи с проекта пилотно, от потенциални дупки в сигурността.

Нашето основно предложение е GitHub, като де-факто стандарт в индустрията за платформа за сътрудничество над проекти с отворен код, но ще дадем и други алтернативи, включително и self-hosted такива.

Като лицензи, вероятно ще препоръчаме възможно най-малко рестриктивен такъв, като обясним накратко какви са алтернативите и разликите между тях. Взимаме пример от екипа на 18F към GSA на САЩ, които са избрали CC0 - “public domain, no copyright”. Отворени сме към правна помощ по тази точка.

Government.bg

Проучва се възможността да се отвори кодът на портала government.bg. Засега идеята е на много ранен етап и не може да се даде оценка какъв е шансът това да се случи. От ДМА подхвърлиха идеята и в крайна сметка поеха ангажимент да проверят доколко това би било възможно.

Open Data

Част от ангажиментите на Общество.бг е да направи тестова инсталация на портала за open data “CKAN”, която да захраним с данни от съществуващи публични регистри. Въпросната тестова инсталация ще служи и за демонстрационен пример за отворени данни за съвместната ни работа с Министерството на транспорта. Инсталацията трябва да бъде активна най-късно до 28 август 2014 г., на адрес data.obshtestvo.bg.

От ДМА поеха ангажимент да ни изпратят информация за съществуващи публични регистри и бази от данни, които бихме могли да използваме за целите на демонстрацията.

На място се предложи да проверим за публична информация, предоставяна от ЦИК, БНБ и сметната палата. Обсъждаха се регистри на Министерството на културата и Министерство на туризма.

Разгледаха се и варианти въпросната демонстрационна инсталация да се подкара на адрес opendata.egov.bg, където вече има тестов проект от Онтотекст, или на data.egov.bg, където няма нищо в момента.

Лого за “open data”

От ДМА са избрали лого за Open Data, изработено от ентусиасти. Логото се вижда по-долу. Целите, за които ще се използва, са:

Отправяме призив към дизайнерите на Общество, ако имат по-добри идеи за лого за отворени данни (“Open Data”), да предложат варианти. Въпросното лого със сигурност ще се използва на много места в държавата :)

Open Data Logo Suggestion

Южна Корея и Open Data през септември

В средата на септември ще се проведе среща с делегация от Южна Корея, която е партньор на България по темата отворени данни и ще предостави становище как българската ситуация да се приближи повече до корейската по отношение на open data. Възможно е един или двама представители на Общество да присъстват на срещата.

ЗДОИ

Научихме също, че има работна група, която подготвя предложения за промени по Закона за достъп до обществена информация. Част от работната група е и “Програма за достъп до информация” (ПДИ), с които Общество.бг си партнира по проекта “Питай ги”.

Митьо


comments powered by Disqus