Интеграция за платформа за отворени данни

След срещата със зам. министъра на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията се заехме да направим инсталация на CKAN, което е opensource платформа за оторени данни.

Освен техническата изработка има нужда и от:

За [превода])(https://www.facebook.com/groups/obshtestvo/permalink/716790398356377/) и логото се отзоваха хора във Facebook.

Редакция 14ти септември - Увации за взелите участие в превода и в изработката на логата!. Имаме пълен превод на CKAN 2.2 (последна версия) и няколко варианта за лого.


comments powered by Disqus