Писмо до правителството относно OGP

След срещата за обсъждане на OGP плана на България, се написа писмо от всички участващи (включително и ние) със следния текст:

Уважаема госпожо министър,

Обръщаме се към Вас като отговаряща за координацията и участието на Република България в Партньорство за открито управление. Като неправителствени организации и граждани, ангажирани с ценностите прозрачност, гражданско участие, борба с корупцията, включително и чрез използване на новите технологии, за по-добро държавно управление, изразяваме нашата загриженост относно участието на България в „Партньорство за открито управление”. Въпреки политическите сътресения, страната ни съумя да постигне приемственост в изготвянето и отчитането на първия план за действие (оперативен план) по международната инициатива. Редица предизвикателства остават, но първата крачка бе направена. Време е за втора – изготвянето на втори план за действие, включващ мерките, които правителството възнамерява да предприеме за постигане на целите прозрачност, гражданско участие, борба с корупцията, включително и чрез използване на новите технологии, за по-добро държавно управление. От срещата организирана от независимия оценител по инициативата за България – госпожа Людмила Георгиева – в сградата на Народното събрание на 7 март 2014 г. разбрахме, че работата по този документ вече е започната от екип на Министерството на регионалното развитие. Осланяйки се на Ръководството за национален диалог, разпространено от Екипа за координация с гражданското общество в Партньорство за открито управление, предлагаме : Планът за действие да бъде разработен чрез отворен за всички заинтересовани страни процес на обсъждане, който да осигурява активното участие на гражданите и гражданското общество;

  • Да бъде публикуван началния работен вариант на плана за действие или поне общите насоки, в които правителството възнамерява да го развива;
  • Да бъде публикувана контактна информация на служителя или екипа в Министерство на регионалното развитие, отговарящ пряко за разработването на плана за действие;
  • Да бъдат планирани и оповестени обществени обсъждания по разработването на плана за действие, по отделни теми, така че да бъде постигната най-голяма ефективност в диалога между експертите на правителството и тези на заинтересованите страни и на гражданските организации по отделните мерки в плана за действие;
  • Да се осигури обратна връзка за участниците в процеса, така че да се обясни как са били взети решенията и какви ще бъдат следващите стъпки.

Съзнаваме, че времето, което остава за изготвяне на плана за действие е кратко, но достатъчно, за да бъдат обсъдени и оформени не голямо количество мерки. Вярваме, че може да бъде оформен един кратък и целеустремен план, който да позволява своето изпълнение в разумни срокове и според възможностите на правителството. Изразяваме нашата готовност за активно участие в неговото разработване, според нашите експертни познания и възможности и за целите на повече прозрачност, гражданско участие, борба с корупцията, включително и чрез използване на новите технологии, за по-добро държавно управление в България.

РЕДАКЦИЯ: След писмото, министърът на районното развитие насрочи нова среща за 11ти Април. Текста на поканата:

Уважаеми дами и господа,

От името на г-жа Десислава Терзиева, министър на регионалното развитие бихме искали да Ви поканим на среща-дискусия за обсъждане на подготовката на Втория план за действие за участието на България в инициативата „Партньорство за открито управление“ (за подробности вижте приложената покана).

Срещата ще се проведе на 11 април (петък) от 14.30 ч. в зала „Колегиум“, ет. 3 в сградата на МРР, ул. „Кирил и Методий“, 17-19.


comments powered by Disqus