Среща по повод OGP

ПДИ постави среща по повод OGP, което ще рече “Партньорство за открито управление”. Нашето правителство ще изготвя втори план по тази тема и бяха поканени различни организации.

Имаше дискусия в която стана ясно, че ние като Общество можем да дадем предложение, което да бъде пратено към управляващите по повод втория план за OGP. Като нашата област на експертиза да бъде формата, по който бихме искали да видим отворените данни. Да дефинираме какво за нас трябва да бъдат отворените данни и как би трябвало да се променят при нужда от добавяне или премахване на информация.

Участваха:


comments powered by Disqus