Повторно заявление за достъп до информация към парламента

Нашето желание в изработването на проекта „Следи парламента“ е не просто да представяме публичнодостъпна информация по интерактивен начин, но и да публикуваме информация, която не е достъпна, а се пази в различни държавни институции. Ето защо решихме да подадем заявление по ЗДОИ, с което да изискаме от Народното събрание да предостави информация за всички гласувания от 39-ото и от 40-ото Народно събрание.

Това е второто заявление, което подаваме за целите на „Следи парламента“. Това заявление, както и предишното изработихме с експертни съвети от нашите партньори - ПДИ, за което им дължим голяма благодарност. На първото заявление за което писахме по-рано, получихме мълчалив отказ, а от ПДИ се съгласиха безвъзмездно да напишат жалба и да ни представляват пред Административен съд - София град, за което също сме им признателни.

Петко Циков


comments powered by Disqus