Тагване на хората в групата като вид call-for-action

Понеже сайтът, където се регистираме всички (obshtestvo.bg/join) още не ни позволява да се търсим един друг, но все пак я има събрана информацията кой с какво иска да се занимава, ще се пробва алтернатива: Групово тагване на хора във facebook и предлагане на дейности според интересите.


comments powered by Disqus