Становище на „Общество“ и ФГУ за парламентарните комисии

Днес от „Общество“ и „Форум Гражданско Участие“ изпратихме две писма - едно до Цецка Цачева, в качеството ѝ на председател на Народното събрание и едно до Красимир Ципов, в качеството му на председател на комисията за изготвянето на новия правилник за дейността и устройството на Народното събрание.

В писмата изразихме своето желание гласуванията, които се случват в парламентарните комисии да бъдат публично достъпни на официалната страница на Народното събрание. Също така изразихме и желание, всякаква релевантна информация да бъде публикувана на портала за отворени данни на Република България, който инсталирахме ние от Общество.

Ето текста на становището, без cheesy описанията на организациите и въведението:

Като граждански организации ние оценяваме усилията от предходни години за увеличаване прозрачността на дейността на Народното събрание. Именно по време на 41-вото Народно събрание беше регламентирано стенограмите от пленарните заседания и гласуванията, както и стенограмите от заседанията на комисиите да бъдат публично достъпни на страницата на Парламента. Приветстваме също последната инициатива в посока на „отваряне” на институциите за гражданите, а именно – създаването на портала за „отворени данни” http://opendata.government.bg/ и се надяваме проектът от демонстрационен да се превърне в реален централизиран каталог, където институции ще публикуват събраната от тях информация в удобен за анализ вид.

Считаме, че това са две стъпки в посока на чистите и ясни отношения с избирателите.

За да бъде направена още една крачка в същата посока, българските граждани трябва да имат още по-пълна яснота по отношение на заседанията на комисиите. За целта ние, представителите на няколко мрежи от организации със стотици членове и съмишленици от цяла България, предлагаме в Правилника за организацията и дейността на 43-тото Народно събрание да бъде регламентирано изискване за оповестяване на информация за гласуванията на всеки един член на комисиите. На интернет страницата на Народното събрание може да бъде качен поименен списък със съответстващия глас на народния представител за всяко гласуване, проведено в парламентарните комисии.

Даването на публичност на тази информация ще разсее евентуални съмнения за конфликт на интереси на народните представители и ще даде ясен знак, че те работят в обществен интерес.

По-долу сме изброили няколко мотива за нашето предложение, които ще донесат безспорни ползи:

а. за гражданите:

 • ще направи законодателния процес по-отворен и прозрачен;
 • ще повиши доверието към Народното събрание;
 • ще доведе до по-висока информираност и гражданска ангажираност с парламентарния и обществен живот;
 • ще съдейства за контрол върху дейността на народните представители;
 • ще предостави информационен материал за социални проучвания и анализи на междупартийните и междуличностни отношения в Парламента;
 • ще послужи като своеобразен архив за последващи исторически изследвания и анализи.

б. за народните представители:

 • ще улесни работата на народните представители чрез свободен достъп до информация за гласуванията;
 • ще спомогне за аргументация на народните представители при защита на своите тези и гласуване;
 • ще даде възможност на народните представители да покажат, че работят в изпълнение на предизборните си програми и позиции;
 • ще увеличи видимостта на народни представители, които не са обект на голямо медийно отразяване;
 • ще им даде своеобразна трибуна, чрез която да демонстрират реалните си действия;
 • ще се радват на по-голямо доверие от страна на гражданското общество.

На базата на всичко изложено дотук настояваме да регламентирате въвеждането на това просто, но много важно изискване за прозрачност – списък с имената на народните представители и информация за всяко тяхно гласуване в парламентарните комисии.

Също така предлагаме публикуването на важна статистическа информация (включително резултатите от гласуванията в пленарната зала и парламентарните комисии) на официалния портал за отворени данни на Република България opendata.government.bg. От една страна това ще улесни гражданите и неправителствените организации в намирането на желаната от тях информация за дейността на Народното събрание и от друга страна ще покаже волята на управляващите за модерен и открит диалог с гражданите, в съгласие с европейските и световни тенденции за отваряне на данните за обществеността.


comments powered by Disqus