Записки от „Digital Action Day 2014“

Полезни записки от Димитър Димитров от дискусията „Smart Cities“ част от Digital Action Day 2014, Брюксел, Белгия.


comments powered by Disqus