Работна група за директива 2013/37/ЕС

След финализиране на плана за OGP, сега следва работа по внедряването на препоръчаното използване на open data описано в документ (директива) изготвена от европейската комисия: 2013/37/ЕС

Работата по нея тече в сформирана работна група. Въпреки усилията и предложенията ни директивата да бъде една от точките по плана, не сме поканени в тази работна група.

Засега сме писали до мин. Терзиева. Надяваме се да имаме някакъв глас в това как е най-добре, поне технически, да се подходи към препоръките.


comments powered by Disqus