Проект с BlueLink

Опитахме и попълнихме формуляра нужен при кандидатстване за финансиране към ЕЕА grants, наричани още www.ngogrants.bg или “Норвежкия фонд”.

Аплодирани благодарности към Мартин Томов, който написа абе всичко, и към Веселин Цветанов за насоките, които ни даде.

В крайна сметка не можахме да ползваме цялостно попълнения формуляр, понеже не сме НПО в обществена полза, но успяхме да бъдем партньори на BlueLink и да сумираме проекта си като 1 част от техния.

Както каза Марто: не е прахосан труд, а натрупан опит. Опитът ще ползваме за други такива възможности. Април и Май ще се преобразуваме в Обществена полза.

Текущото кандидатстване като партньор, при успех, би ни дало близо €3000, в зависимост от това дали журито не отреже планираното към по-малко. В тази сума са планирани хонорарите на хората, които биха се включили в изработката на сайт. Това “сайт” е много мъгливо и отново, както при кандидатстването с “Питай ги” ни се да го пуснем публично проекта, за да е ясно какво е и за да служи на повече хора като пример/reference, но ни препоръчаха да не го правим, за да не се интерпретира като натиск над журито и опит да им повлияем. А и по този проект сме само партньори; главните кандидатстващи са BlueLink, трябва с тях да поговорим за публикуване, за да няма дразги.


comments powered by Disqus