Партньор на ПДИ за ngogrants.bg по проекта 'Питай ги'

Кандидатствахме с Pitai.gi като партньор на ПДИ за финансиране. Финансиране от ЕЕА grants, наричани още www.ngogrants.bg или “Норвежкия фонд”.

Ако спечелим финансиране, нашият дял от целия проект e около €2000 за:

Иска ни се да го пуснем публично проекта, за да служи на повече хора като пример/reference, но ни препоръчаха да не го правим, за да не се интерпретира като натиск над журито и опит да им повлияем. А и по този проект сме само партньори; главните кандидатстващи са ПДИ, трябва с тях да поговорим за публикуване, за да няма дразги.


comments powered by Disqus