Анализа на strategy.bg

Все по-зачестяващите разговори с хората в дирекция „Модернизация на администрацията“ се разбрахме да направим преглед и да предложим как портала strategy.bg да бъде подобрен.

Имаше интерес към анализата и хора от различни сфери дадоха своите коментари.

Документа, в крайният му вид, може да видите в google docs.


comments powered by Disqus