Дискусия на ПДИ за промени в ЗДОИ

Ама че и заглавие с тези съкращения. А просто ПДИ организираха едно събитие, в което се дискутира какви са проблемите в „Закона за достъп до информация“ и какви промени биха били полезни.

Събитието беше утринно и приятно.


comments powered by Disqus