Яснота за това какво е проект на Общество и как най-добре да се действа при финансиране

Петко (Циков) се заинтересова за това как може да се финансира проекта „Следи парламента“, от което се стигна до куп разяснения и решихме да започнем един документ, в който се опитваме да изчистим същността на това какво определя дали проект е от типа безплатни проекти Общество или от типа платени.

Същото време се опитваме да оформим някакъв текст, който ще изяснява тънката граница между доброволец и някой решил се да помага срещу заплащане (такава ситуация още няма, но да се надяваме някога да има).

Текстът се намира в https://obshtestvo.hackpad.com/--bdOZzaKkxHa и всеки е добре дошъл да добавя, променя, трие… изобщо всичко.


comments powered by Disqus