Чакаме отговор от ЕСРИ

На втората среща с ESRI се опитвахме да установим удобен начин, така че да развием mapping приложения заедно.

Единственото, от наша страна, за което се сетихме като непреодолимо условие е изграденото приложение да бъде с отворен код (Open Source).

Още чакаме отговор. Ще се опитаме направим follow-up през юни.


comments powered by Disqus