По-гладка комуникация в НПО средата?

Докато се работеше за изграждане на план по OGP стана ясно, че ситуацията при обществените консултации е следната:

Правителството иска съвет, след което всяка поканен организация праща отделно своето мнение за това какво е важно.

В този процес съществува проблема, че хората от различните организации не се допитват един до друг, а всеки набляга на приоритетите на организацията. И от друга страна, ако една организация смята чуждото мнение за маловажно става конфликт.

От вълнение, че правим нещо което може да бъде реално зачетено, и ние така едностранно пратихме нашите предложения.

С едно писъмце към останалите организации се опитваме да покажем, че сме отворени за друг вид комуникация:

Пиша Ви малко впечатления около темата, която ни събира напоследък - OGP.

От наша страна сме главно техничари. Или поне тези от нас, които работихме над предложението за OGP. И затова писахме за отворени данни - най-ясно виждаме тази страна, техническата.

Не ни е ясно дали “отворените данни”, като термин, може да се ползва за прах в очите или реално да се подобри комуникацията. Нямаме опит в този вид предложения.

Не знаем дали избора за развитие на отворени данни забавя решението на други по-жизнени проблеми. Ние просто виждаме проблем, който знаем как да опишем и се фокусираме над това.

Този начин, обаче, не изглежда перфектен - всеки сам да “излъчва” предложение. Понеже, черногледо погледнато, така създаваме една палитра с идеи, от които правителството да избере тези, които най-лесно може да се опишат като успешни, а не най-важните.

Сами не можем да разберем за другите, по-важни теми. Моля Ви, казвайте ни, когато мислите, че нещо е маловажно. Нека пробваме да поговорим преди да пращаме предложенията; така може да направим нещо с разнородните ни умения (или иначе казано “интер-дисциплинарно”).

Не изглежда невъзможно прависти, техничари, журналисти, политолози и всички други да пробваме да обединим усилия за качествени резултати.

Когато нещо се идентифицира като жизнено важно, нямаме против да отстъпим от нашите предложения, за да се подкрепят с повече гласове важните. Това е валидно не само за OGP, а за всякакви инициативи.

Всички искаме да живеем по-добре, така че нека да даваме съвети и помежду си, а не само на правителството.

Понеделнишки поздрави, Тони


comments powered by Disqus