Предложения за допълнителни изисквания към обществените поръчки за софтуер в МЗХ

МЗХ е министерство на земеделието и храните.

Поканиха ни и направихме презентация пред министъра и зам. министъра повреме на служебното правителство есента 2014.

Следващата стъпка се разбрахме да бъде помощ от наша страна за изготвянето на текстове, които могат да се включват в заданията за обществени поръчки, така че софтуер в тях да е с отворен коди и да се разработва отворено (да се вижда публично, кой, какво и кога променя).

Като разширена версия на това, което се направи за ОПДУ.

Чакаме отоговор дали и в коя поръчка може да се сложат тези изисквания.

Докато се изготвят тези текстове стана интересна дискусия защо приеманет и предаването на софтуер в заданията за обществени поръчки изгелжда да е описан като предаване на физичезки предмет, а не на творба с авторски права.

В изготвянето на предложенията участваха: Георги Пенчев и Антон Стойчев.


comments powered by Disqus