Предложения за допълнителни условия в ОПДУ (оперативна програма за добро управление)

В момента се изготвят изискванията за ОПДУ (оперативна програма за добро управление), което е програма за финансиране на проекти.

Ако сте чували “ОПАК”, то това е като новия “ОПАК”.

В частта за софтуерни проекти предложихме няколко изисквания, така че всеки софтуер да е с отворен коди и да се разработва отворено (да се вижда публично, кой, какво и кога променя).

Очакваме развръзка началото на 2015.

В писането на предложенията участваха: Георги Пенчев, Димитър Димитров, Петко Циков, Божидар Божанов и Антон Стойчев


comments powered by Disqus