Проектът „Промени“ на БНЦП се задвижва

От миналата среща с БНЦП, Петко Циков се зае с изработката и пое цялата комуникация.

Развитието може да се след в github.


comments powered by Disqus