Разузнаване на НПО нуждите

С Александър ровим и преравяме инфо по това, как най-улеснено да се регистрираме като НПО.

Дискусия: https://github.com/obshtestvo-meta/info/issues/19


comments powered by Disqus