Презентация на opendata.government.bg в резиденция Бояна

В резиденция Бояна имаше организирано обучение за отворени данни към представители на почти всички администрации (администрации на различни органи).

Имахме 4-5 минути, в които представихме портала за отворени данни, който е все още демонстрационен, но да се надяваме скоро да не е.

Извън нашите минутки имаше целодневно обучение. Не можахме да направим много networking.

Представлява ни: Антон Стойчев.


comments powered by Disqus