Презентация за civic-hacking в VarnaConf

Тони (антон стойчев) говори за civic hacking, като точната тема беше: Редизайн на „държавата“ и препрограмиране на „системата“


comments powered by Disqus