Уточнения за хактона

Вече има частична яснота за хакатон този месец. Домакин ще бъде InitLab и ще е към края на този месец (Август 2014).


comments powered by Disqus