Извличане на данни за аптеките в България

Започна комуникация с зам. министъра на МТИТС и дирекция „Модернизация на администрацията“ за малко приложение, което ползва списък с лекарства и аптеки имащи договор с НЗОК.

То ще бъде демонстрация на това как може да се използват различни отворени данни.


comments powered by Disqus