Кампания „Отворен код в държавата“

След доста срещи с хора в държавната админстрация, с членове на политчески партии и IT компании, е готов разяснителният сайт описващ защо е важно да има „отворен код“, и agile методологии в изработката на софтуер за дръжавата:

https://gov.obshtestvo.bg/

Призовът на сайта е да се разбере защо е важно и да се подкрепи кампанията.

Сайтът включва съдържание за 3 различни групи хора:

Съдържанието на всяка група включва проблемите/болките, причинени от зле-разработени софтуерни приложения, описва предложеното решение, и включва списък с често задавани въпроси и митове по темата.


comments powered by Disqus