Вече има регистрация в obshtestvo.bg

В нетехническата среща през Май се стигна до по-ясни дефиниции за „Общество“, от които една от най-повтарящите бе, че общество е опора, гръбнак, support и връзка между хората.

Затова и вече има регистрационна форма - за да позволи по-интелигентна автоматизация и връзка между хората. Вместо текущия режим на случайност.

www.obshtestvo.bg/join е страничка с 3 избора, с които да посочи начина по който всеки иска да участва (още сега, след време или само следите)

Засега регистрацията е само чрез Facebook и се състои от форма, където се въвеждат дейности, в които искате да участвате.

След това се избират проекти, които са Ви интересни или маркирайте “Твоя идея” за ваша собствена идея.

Засега това е всичко. Но дори само това е много полезно. В идните седмици ще следват update-и . Още няма начин да се редактира профила и избраното във формата. И това ще се добави, но е нужно време.


comments powered by Disqus