Open Data meetup

На 11ти юни присъствахме на Open and Linked Data meetup организирано в София от DaPaaS и ontotext.

Присъстваха и представители (Amanda Smith) на ODI.

Беше доста интересно и се изказа желание от организаторите това да прерасне в регулярни срещи.

Имаше както IT хора, така и журналисти и държавни служители. Стана дума за open data и OGP.

Цялото събитие изглеждаше добре организирано - имаме няколко презентации и разговори след това (networking).

Участието ни с препоръки в OGP ни спечели интерес и няколко визитки.


comments powered by Disqus