Дискусия за отворени данни от NGOLinks в бетахаус

Ето записки от дискусията: https://obshtestvo.hackpad.com/–FEDPstIdA4Z


comments powered by Disqus