Публично обсъждане на ЗДОИ

След присъстивето ни в работата група и работата по закона имаше и от части объркано публично недоволство.

Заради това имаше и много популярно публично обсъждане.

Ето и записките от него: https://obshtestvo.hackpad.com/-9.12.2014-ZmgEhdBWcKe


comments powered by Disqus