Среща с Васил Величков

Имаше среща с Васил Величков, който е съветник на служебния вицепремиер по управление на средствата от Европейския съюз - Илияна Цанова.

Стана ясно, че в момента се разглеждат изискванията за проекти финансирани по ОПДУ (оперативна програма “Добро управление”) и има как да се заложи в тези изисквания софтуерните проекти по програмата да са изработени с готовност за отворени данни и отворен код.

За повече конкретност ще се продължи комункация по email.

От страна на Общество на срещата присъстваха Георги Пенчев, Димитър Димитров и Петко Циков.


comments powered by Disqus