Среща с Форум Гражданско Участие

Имаше среща с Анна Генчева от форум „Гражданско Участие“.

На срещата от Общество присъства Петко Циков. Това са неговите записки:

Относно страницата на ФГУ: Да се обсъдят вътрешно от ФГУ за споменатата уеб страницата; Да се обсъди отново вътрешно какъв документ пратят, който да се сложи във фейсбук групата на Общество „Разработки за клиенти“ заедно с кратко въведение от моя страна.

Относно проекта „Следи парламента“: ФГУ и БЦНП имат мрежа от експерти, а Общество - технически умения. Идеята е се кандидатства заедно за финансиране, като част от парите са заделени за разработката - друга част - за качествената оценка на дейността на депутатите и трета част - за презентации на доклади, отпечатване на доклади и прочее. Очаква се обща среща, в която да се обсъди проекта в дълбочина в удобно за всички време.

Относно анонимното гласуване в комисии: Да се напише становище от името на Общество, а ФГУ ще го разгледа, коментира и евентуално подкрепи :)


comments powered by Disqus