Advocati.org

Имаше среща с Адриан Илиев от Advocati.org, в която се разказа за тяхната организацията и какво правят. Адриан описа че са застъпници на свободния софтуер и вярват че така трябва да се изграждат електронните услуги.

Не в много детайли се Говори и за „Терминал 4“, което е идея за електронна система за по-добро управление. Не стана много ясно за платформата - може би е нужно повече време.

От страна на Общество на срещата присъства Петко Циков.

Редакция: 05 септември 2014: Предлага се още една среща, в която да обсъдим евентуален пилотен проект с дадена администрация. Още не знаем коя.

Редакция: 18 септември 2014: На 17ти септември имаше представяне на платформата „Терминал 4“, на което обаче никой от „Общество“ не можа да присъства.


comments powered by Disqus