Среща с НСРБ

Имаше среща с Венцеслав Кожухаров от Национално сдружение на общините в Република България, в която се обсъжда дали може да се информират общини за проектите Howto.bg и Grada.me, чрез бюлетина на НСРБ, който е доста четен от местните администрации.

Разказа се за проектите, че са безплатни и просто се иска инициатива от местните администрации. Беше ни казано че трябва да се подигне като въпрос сред управителите на НСРБ. Трябва да им напишем писмо с повече информация след тази среща.

От страна на Общество присъстваха Яна Събева и Антон Стойчев.


comments powered by Disqus