Кръгла маса организирана от Реформаторски блок

Днес (31-ви Юли 2014) от Реформаторски блок организираха кръгла маса на тема „Политики на Реформаторски блок за развитие на ИКТ индустрията в България“.

Тъй като не разполагам със запис от срещата пиша тези неща по бележките си и по памет. Срещата започна с представяне от Радан Кънев и Меглена Кунева. След това излязоха имаше презентации по 15 минути за всяка от трите теми, а именно:

Дискусията започна след кафе паузата. Изказаха се представители на различни браншови организации (БАИТ, БАСКОМ, Българска уеб асоциация) софтуерни компании, учени от БАН.

Когато дойде моят ред изразих следните становища.

По отношение на т.нар „ре-инжинеринг“ на държавната администрация. Правилно са разпознали, че електронното управление трябва да бъде разпознато като реформа в администрацията и съответно трябва да е съпроводено с промени в нея. Именно това, обаче, го обрича на неуспех ако не бъдат изследвани причините за липсата на реформи до сега. Липсата на разбиране на проблема обрича проблема да се задълбочава, и обратно - разбирането на проблема е част от решението. Те са написали някакъв списък с причини, но това не е достатъчно. Ще срещнат страхотна съпротива от страна на администрацията.

По отношение на open source. Притеснително е, че никъде в документа не беше споменато като ангажимент всички нови проекти, както и старите проекти които принадлежат на държавата да бъдат реализирани като open source. Като представител на младото поколение IT специалисти, мога да кажа, че сред нас има пълно единодушие, че проектите трябва да бъдат open source. За нас е очевидно. Това е така, не само защото е препоръка на ЕС, не само защото е тенденция в световен мащаб, но и защото ще доведе до по-добро продуктово качество. Такова решение би имало страхотен имиджов ефект за България. Софтуерът ще стане много по-евтин - ние знаем, че един сайт не струва 2 000 000 лв. Ще се подобри прозрачността - ще можем да виждаме дали по даден проект се работи например или не. Също така ще знаем, дали се работи добре. Ще има и много по-добра обратна връзка. Не на последно място, ще бъде покана за истинско гражданско включване. Лесно е и не струва нищо.

По отношение на одит. Споменах, че не видях в документа да е записано кой прави одит и кой поема отговорност за осъществяването на е-управление.

По отношение на законодателните инициативи за кибер-сигурност. Изразих притеснение, че може да има потенциален негативен ефект за индустрията, поради което трябва да се подходи изключително внимателно.

След срещи с различни представители на държавната администрация, както и висшия мениджмънт на ИКТ индустрията ми прави впечатление един доста притеснителен факт, а именно, че последните не знаят, какво означава open source. Най-често се свързва с linux и libre office, а понякога се бърка с понятието open data. Това е доста притеснително.

Това е и причината за голямата опасност да не бъде залегнала open source идеологията в политическите програми на партиите. Ето защо няколко човека от „Общество“ решихме да започнем кампания с цел по-добра информираност за ползите от свободния софтуер. Надяваме се да срещнем подкрепата, както на хората от фондацията, така и на представители на неправителствения сектор, фирми и активни граждани.

Първо ще изготвим по-подробен документ (започнахме го в хакпад) за ползите от свободния софтуер, а след това ще напишем и Декларация, която да е в рамките на една страница. Вероятно ще направим и уеб страница тип „флайер“. Докато се случва това, но най-вече след това, започваме да искаме тези неща от политиците.

Идват избори и е време за обещания. След изборите е време за отчетност.

Петко


comments powered by Disqus