Втора и последна среща за плана по OGP от 2014

Не много дълга среща, за да се обсъди draft-а (проекта) за план по OGP от 2014.

Владима Попова, която е връзката между МРР и НПО-тата спомена документи, които ще бъдат разпратени:

  1. таблици с обратна връзка за предложенията (защо приетите са приети и защо неприетите са неприети)
  2. становищата на междуведомствената група по предложенията (работна група включваща представители от няколко министерства)

Досега, за такива да бъдат реално пратени такива документи, е имало нужда от доста настойчив followup.


comments powered by Disqus