Нетехническа среща

Среща тип „сбирка“, в която говорихме предимно как всеки разбира „Общество“, какво им трябва на проектите, за да се въведат и припознаят както от управляващите, така и от всечи човек, който би могъл да ги ползва.

В крайна сметка, се стигна до по-ясни дефиниции за „Общество“, от които една от най-повтарящите бе, че общество е опора, гръбнак, support и връзка между хората.

Участвалите искат повече такива срещи. В същото време всеки разбира че това не е продуктивен формат и по-скоро срещи с по-тясна специализация ще имат по-добър резултат. Ще пробваме и ще видим.


comments powered by Disqus