Неформална среща с Института по публична администрация

Видяхме с Николай Бизев, който е проектов ръководител в Института по публична администрация, и се занимава с модернизация на администрацията.

Говорихме за новостите в отворените данни и употребата им по света.

Нямаше нищо конкретно, за което беше срещата - беше от чисто опознавателен характер.

Ники е страшно начетен по темата и следи новостите. Да не казваме после, че няма никой свестен в държ. администрация!


comments powered by Disqus