Звено Стратегически политики, анализи и прогнози

Видяхме се със звено Стратегически политики, анализи и прогнози в президентството. Което е think-tank с няколко работни групи или няколко think-tank-a. Събрани умове мислят решения на трудоемки въпроси и как решението им да стане реалност.

Разговорът и темите бяха наситено интересни.

В последствие говорихме, че в проектите ни са заложени идеи за прозрачност, открито и електронно управление, които се припознават като важни от президентството и при удачен случай биха били публично подкрепени. За момента е нужно да установим добра комуникация и детайли.


comments powered by Disqus