Стратегия за RECYCLE

Имахме skype call с екипа работещ по RE:CYCLE, в който се установи някакъв ред, по който ще се работи по проекта и неговото разпространение.

Техническата му част е към края си, но точно тези последни неща течат бавно.

От друга страна е нужна и комуникация с фирми отговарящи за сметосъбиране и рециклиране. Димитър Райков и Яна Петрова се заемат с по-активна комуникация от края на май.


comments powered by Disqus