Сбирка за преглед на прогрес, отворени врати

Събираме се около 1 път месечно да хапнем заедно и да поговорим главно за 2 неща:

  1. прогреса по проектите
  2. впечатления по начина на работа и пригодяването му по-добре към нуждите

Нещо като оперативка. С храна :) .

Това видео е от последната такава среща, с анотации служещи като навигация между секциите:

А тук са записките: https://obshtestvo.hackpad.com/13.03.2014-yZTkFEGdDSe

Мястото е Кривото на ул. Будапеща, а събитието от което беше записа: https://www.facebook.com/events/290922131064676/


comments powered by Disqus