Обща инициатива с BlueLink и възможно финансиране

След вчерашната среща с ПДИ за общо финансиране, имахме skype видео разговор с Павел от BlueLink.

Обсъдихме мейлите последвали първата ни среща и се зачена разговор за общ проект с BlueLink.

Портал за инструментите, които хората могат да използват, за да се свързват с органите и да подават сигнали електронно.

Отново се финансира към EEA Grants, но тук сме водещите при кандидатстването, тоест ние изготвяме проекта.

Говорихме и как всяка услуга ще може да бъде с рейтинг, така че да се знае до колко смята всеки че работи добре. Един вид инвентар на електронните граждански възможности.

Тук ние сме силата по разработката, а BlueLink са аналитична и опит сила.

Споменахме центъра за изследване на демокрацията, отново като полезни при анализът на проблеми и покрай тях се спомена Тодор Ялъмов.

Цялото нещо би се случило на етапи, като се иска мнението, “feedback”, от хората ползващи самите инструменти, както и от администрацията. Със събития за анализа и research, както и със събития за популяризирането на инструментите.

Тук трябва да се проучи до каква степен, това че Общество.бг сме нови откъм формалната регистрация на НПО, е проблем за фонда, към който се кандидатства. Тоест какви са изискванията и рисковете.

Поговорихме и как бива да бъде навигирана ситуация, в която има пари, а не само доброволчество. Павел спомена, че според него единственото нужно е да бъде ясно от самото начало какво означават парите. Тоест:

Отново дълга тема за разговор, която може ще се продължи на следващата среща. Която се очертава за другата седмица.


comments powered by Disqus