Общество на CodeAcross в Загреб

За 3 дни (19-22) ще се мятам (Антон) до Загреб за събитие с партниращото НПО от Хърватска по проекта Pitaigi.bg.

Ще има дискусии + хакатон. Ще се споменем , пък и да научим нещо от начина на организация. Ако някой има път или желание - да идва.

Нямаме финансиране за пътуването, опитах кандидатстване от http://ncf.bg/, но нямат активна програма в момента. Ще се “таралянкам” с бус. Ако някой иска - да вдигне ръка, може и с кола да го измислим пътуването.

Това е по повод международния ден на Open Data и международното CodeAcross 2014.

Засега в България няма паралелно събитие.


comments powered by Disqus