Място в София

бул. Васил Левски 35 Б, звънец “Общество” (до Usit Colors)

Когато на някой му се ще да поработи по проектите и му трябва нещо що годе уютно с wifi да заповяда. Убежище в смисъла на място за brainstrom и срещи, градски retreat.

Това не е наето място, а е част от квартирата ни с Боян Тодоров, обособили сме с целта точно да бъде място за сбирки.

Стаичка


comments powered by Disqus