Общество и Софтуерен университет Светлин Наков

Ноември миналата година (като дата ми убягва), се видяхме със Светлин Наков.

Записки от срещата

Общество може да служи като канал за стажуване на студентите в университета. Било то лятото между учебните години или след края на обучението.

Говорихме, че е хубаво да има списък с възможно най-на-дребно надробени задачи по проектите на Общество.

Спомена се, че в университета ще се правят и групови тематични проекти. С продължение от 5 часа до 3 дни, които са насочени към специфична технология. Ако може Общество да генерира задание обвързано спрямо дадена технология може тези малки надробени задачи да се дават като групови проекти.


comments powered by Disqus