Началото на Gov.uk - revolution not evolution

В момента Gov.uk е световен пример за добра реализация на електронно управление. Много държави, които са считани за напредничеви и традиционни лидери в технологиите и икономиката, взимат Gov.uk за пример и се стремят да следват добрите практики, заложени от екипа на инициативата.

За нас от Общество.бг, Gov.uk е неизчерпаем източник на информация и вдъхновение. Като програмисти и дизайнери, за пример можем да дадем техните чудесни Design Principles.

Началото на съвременния Gov.uk реално е поставено от едно писмо на Баронеса Марта Лейн Фокс, адресирано до министър Франсис Мъд и изпратено през октомври 2010 г.

Directgov 2010 and beyond: revolution not evolution, a report by Martha Lane Fox →

Писмото поражда дискусии на високо равнище и води до взимането на решение да се предприеме мащабното начинание, което резултира в това, което Gov.uk е днес. Четири години по-късно, Gov.uk, вече преминал през alpha и beta тестови фази и функциониращ отдавна, е един пример за успешна реализация на такова мащабно и смело начинание, инициирано от държавата.

Текстът на писмото е ок. 10 страници и е интересно и вдъхновяващо четиво. Ако темата за електронно управление ви вълнува, силно препоръчвам да го прочетете. По-долу ще спомена само няколко по-интересни момента от него.

Централен фокус е удобството на потребителите

Прави впечатление, че най-често срещаната концепция, около която се обединяват и която води всички предложения в писмото, е “user experience”.

Потребителското удобство е в центъра на концепцията за Gov.uk. Не законите, не текущите процеси. Потребителското удобство и ефективността.

Гъвкавост (agile)

“There is general consensus that the government online publishing infrastructure is not agile enough and is no longer fit for purpose.”

Гъвкавите методологии на разработка на софтуерн са се доказали като значително по-успешен механизъм за намиране на решение на реален проблем. Частният сектор е стигнал до това заключение отдавна.

Централизирано ръководство

Засяга се темата за нуждата от едно централизирано ръководство, което да има експертизата и властта да ръководи реализацията на различните части от Gov.uk.

(…) leadership on the digital communications and services agenda in the centre is too fragmented. I recommend that all digital teams in the Cabinet Office (…) are brought together under a new CEO for Digital.

This person should have the controls and powers to gain absolute authority over the user experience across all government online services (websites and APls) and the power to direct all government online spend.

По темата за държавен CIO/CEO вече е писал и Божо.

Ключови препоръки

Това е обобщение на ключовите препоръки, които баронесата прави към министъра:

  1. Make Directgov the government front end for all departments’ transactional online services to citizens and businesses, with the teeth to mandate cross government solutions, set standards and force departments to improve citizens’ experience of key transactions.
  2. Make Directgov a wholesaler as well as the retail shop front for government services & content by mandating the development and opening up of Application Programme Interfaces (APls) to third parties.
  3. Change the model of government online publishing, by putting a new central team in Cabinet Office in absolute control of the overall user experience across all digital channels, commissioning all government online information from other departments.

Може да прочетете пълния текст на писмото тук.

Митьо


comments powered by Disqus