Microsoft правят продукта си .NET с отворен код

Платформата (framework-а) за разраотка на софтуерни приложения на Microsoft до сега беше със затворен код.

Отварянето на кода от голяма организация като Microsoft показва че не е страшно и че държавните структури могат да направят същото - обяснено в детайли на https://gov.obshtestvo.bg/ .


comments powered by Disqus