Интервю за NGOLinks за OpenData

Имаше среща с Теодора Гандова от NGOLinks, в която тя разказа за опита ѝ с държавната администрация и готовността им за въвеждането на отворени данни (open data).

След това имаше нещо като блиц интервю, в което бяхме питани за това как виждаме въвеждането на отворените данни в българската държавна администрация.

Имаше среща с Теодора Гандова от NGOLinks, в която тя разказа за опита ѝ с държавната администрация и готовността им за въвеждането на отворени данни (open data).

В hackpad има бележки от срещата.

От страна на Общество присъстваха Димитър Димитров и Антон Стойчев.


comments powered by Disqus